Algemene Voorwaarden Wielemie Walk and run 2021

Algemene voorwaarden

 

Door zich in te schrijven verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande voorwaarden. Het niet respecteren van deze voorwaarden tijdens de wedstrijd/event resulteert in “automatische uitsluiting” en bijgevolg kan evenmin langer gebruik worden gemaakt van de aangeboden diensten door de organisatie.

 

  1. Inschrijving & deelname

1.1 De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijfgeld.

1.2 Deelnemers die zich vooraf inschrijven maar niet vooraf betalen, betalen bij het afhalen van het deelnamepakket het verhoogde daginschrijftarief. Enkel deelnemers die de dag zelf kunnen aantonen vooraf betaald te hebben, vallen buiten deze regeling.

1.3 In geval van niet-deelname, ongeacht welke de reden ook is, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijfgeld.

1.4 Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, kan de deelnemer zich gratis inschrijven voor volgende editie van hetzelfde evenement. De organisator kan niet worden verplicht tot terugbetaling van het inschrijfgeld.

1.5 Het borstnummer moet tijdens het evenement gedragen worden, wil men gebruik kunnen maken van de aangeboden diensten op het parcours.

1.6 Fietsen, gemotoriseerde voertuigen, niet eigen aan de organisatie, zijn verboden op de parcoursen, die zich voor een groot gedeelte situeren in natuurgebied, voorbehouden voor wandelaars.

1.7 De minimum leeftijd voor deelname aan het 10 en 16 km-parcours is 13 jaar.

1.8 De organisatie voorziet in een bagagebewaarplaats voor de deelnemende lopers. De organisatie is evenwel niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemers aan het event.

1.9 Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de organisator. De Wet van 8 december 1992 i.v.m. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, het toegangsrecht tot die gegevens en het verbeteren ervan. Door deelname aan het evenement verklaart de deelnemer zich akkoord met een eventueel gebruik van foto's in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van de organisator in het kader van het evenement. Hiervoor kan geen vergoeding worden geclaimd.

 

      

  2. Parcours en eco-verantwoordelijkheid

2.1 Het parcours loopt over een aanzienlijk traject 'in de natuur' en zelfs in geregistreerd en beschreven 'natuurgebied'. Ook wordt door privédomein gelopen en gewandeld, waarvoor uitzonderlijk toelating wordt gegeven. De deelnemers worden verzocht strikt de uitgelijnde trajecten te volgen, hiervan niet af te wijken of voor verkorte trajecten te kiezen en de rust van de omgeving te respecteren.

2.2 Met respect voor de natuur wordt gevraagd om drinkbekers en ander afval te deponeren in daartoe aanwezige vuilzakken ter hoogte van de bevoorradingsposten. Er wordt geen enkele vorm van afval aanvaard op de trajecten.

2.3 De organisatie voorziet extra aangeboden diensten ten behoeve van lopers/wandelaars vergezeld van hun hond(en). Het dragen van hondenpoepzakjes (onder het motto  IEDER KAKJE IN EEN ZAKJE) is verplicht.

 

 

  3. Individuele verantwoordelijkheid

3.1 Alle deelnemers zijn zich bewust dat zij aan de door hun gekozen discipline deelnemen op eigen risico en verantwoordelijkheid zijn voor de schade die zij oplopen, zowel lichamelijk als materieel.

3.2 Elke deelnemer dient in goede gezondheid te zijn en over een goede fysieke conditie te beschikken.. Elke deelnemer verklaart door inschrijving te voldoen aan deze voorwaarde.

3.3 Elke deelnemer ontlast de organisatie van elke aansprakelijkheid voor ongevallen.

 

 

  4. Veiligheid op openbare weg

4.1 Ofschoon een groot gedeelte van het parcours over natuurpaden loopt wordt enkele malen de straat overgestoken en/of wordt gelopen op de openbare weg. Het parcours is niet voor het wegverkeer afgesloten. Deelnemers genieten bijgevolg geen voorrang en dienen de wegcode te respecteren. Die plaatsen waar het parcours in conflict komt met de openbare weg zullen attentieborden staan opgesteld in beide richtingen.

 

 

   5. Communicatie

5.1Gezien de afstand van het parcours en het natuurkarakter kan in het bezit van een communicatiemiddel nuttig zijn.. Het melden van problemen kan via een telefoonnummer dat op de dag van het evenement wordt medegedeeld.

 

 

   6. Gezondheidsverklaring

 

De deelnemer verklaart dat hij in goede gezondheid en conditie verkeert bij de start van de walk of run.​

© 2020 Wielemie Walk and Run